• Poljodar tim
 • Poljodar tim
 • Poljodar tim
 • Poljodar tim
 • Poljodar tim
 • Poljodar tim
 • Poljodar tim

Poljodar tim

Poljodar tim d.o.o. je poljoprivredno poduzeće u privatnom vlasništvu sa sjedištem u Daruvaru. Osnovne djelatnosti su proizvodnja i uzgoj žitarica, dorada sjemena, prerada kukuruza te pružanje usluga i trgovina.

 • Poljodar proizvodi
 • Poljodar proizvodi
 • Poljodar proizvodi
 • Poljodar proizvodi
 • Poljodar proizvodi
 • Poljodar proizvodi

Poljodar proizvodi

Kukuruzna krupica
Kukuruzno brašno
Ljušteni ječam
Kukuruz kokičar
Recepti
Knjižica recepata u PDF-u

 • Multimedija
 • Multimedija
 • Multimedija
 • Multimedija
 • Multimedija

Multimedija

Foto galerija
Video galerija
Mediji
Vijesti
Vijesti - Arhiva

 • Poljodar hibridi
 • Poljodar hibridi
 • Poljodar hibridi
 • Poljodar hibridi
 • Poljodar hibridi

Poljodar hibridi

Trezor FAO 480
Zlatko FAO 440
Dominator FAO 390
Piktor FAO 450
Favor FAO 430
Granor FAO 450
Cjenik hibrida za 2016.

Poljodar timPoljodar - sjemenarstvo, dorada sjemena, hibridi
Hrvatska RSS: RSS Hrvatska