Piktor FAO 450

Piktor FAO 450, hibrid kukuruza, kukuruz, prodaja, cijena, Hrvatska

Katalog kukuruza Piktor FAO 450 u PDF formatu:
Kukuruz Piktor katalog.pdf

 

Opis hibrida:

  • PIKTOR je zuban vrlo kvalitetnog zrna.
  • PIKTOR je hibrid kukuruza dužine vegetacije FAO 450.
  • Klip je vrlo velik s krupnim kvalitetnim zrnom u tipu tvrdog zubana, narančaste boje i bijelog oklaska.
  • Stabljika izrazito visoka, čvrsta u zriobi.
  • Visok prinos klipa i biljne mase preporuka je za proizvodnju silaže u ranim rokovima berbe.
  • PIKTOR sijati na uobičajeni razmak za njegovu grupu dozrijevanja, 70 x 21-23 cm.
  • Za vrhunske prinose silaže sklop povećati za 15-20%.
  • Zahvaljujući odličnom otpuštanju vode iz zrna u jesen sigurno dozrijeva u svim proizvodnim područjima.
  • PIKTOR je hibrid kukuruza povećane tolerancije na stres izazvan sušom.

 

HIBRIDI Prinos zrna s 14% vode, relativno % Sadržaj vode u zrnu kod berbe, % Polomljene i polegle biljke, % Visina biljke, cm Visina do klipa, cm
PROSJEK STANDARDA* 100,00 22,85 3,21 262 123
PIKTOR 105,13 20,58 3,04 277 120

Rezultati pokusa državnog povjerenstva za priznavanje sorti u RH (prosjek 2006. - 2008. na 14 lokacija)
* Standardni hibridi u državnim pokusima vegetacijske grupe FAO 400 su Bc 408 i OS 444.

Poljodar hibridi plakat u PDF-u

Kontakt podaci

POLJODAR TIM d.o.o.
J. Jelačića 77, 43 500 Daruvar, Hrvatska
Tel.: +385 (0)43 331 304
Fax: +385 (0)43 331 977
Matični broj: 1135376
OIB: 09946482065
E-mail: info@poljodar-tim.hr
E-mail: poljodar@poljodar-tim.hr
E-mail: poljodar-tim@bj.htnet.hr

Poljodar proizvodi

Poljodar hibridi kukuruza

Poljodar timHibridi kukuruzaPiktor FAO 450
Hrvatska RSS: RSS Hrvatska