Granor FAO 450

Granor FAO 450, hibrid kukuruza, kukuruz, prodaja, cijena, Hrvatska

Katalog kukuruza Granor FAO 450 u PDF formatu:
Kukuruz Granor katalog.pdf

 

Opis hibrida:

  • Vegetacijska grupa dozrijevanja FAO 450.
  • Zrno tipu polutvrdunca, narančasto žute boje, bijeli oklasak. Povećane je tolerancije na uzročnike loma stabljike u vrijeme berbe.
  • Podnosi povećanu gustoću sklopa što daje mogućnost visokih prinosa zrna.
  • Zrno je caklavo, odlične kvalitete u ishrani domaćih životinja.
  • Sijati na razmak 70x18-19 cm ovisno o agrotehničkim uvjetima uzgoja.
  • Za vrhunske prinose zrna potrebno je ostvariti od 75.000 do 80.000 biljaka po hektaru u vrijeme berbe.
  • GRANOR je hibrid kukuruza vrlo dobre tolerancije na stres izazvan sušom.

 

LOKACIJE / HIBRIDI Lovas Osijek B.Manastir Zagreb Prosječan prinos zrna s 14% vode, q/ha Vlaga u zrnu kod berbe, % Tip zrna
BC 408 STANDARD 112,97 89,97 103,39 113,23 104,64 27,07 zuban
OS 444 STANDARD 114,49 95,27 105,99 106,25 105,50 26,14 zuban
GRANOR 118,32 95,21 115,45 115,53 111,12 24,89 polutvrdunac

Rezultati pokusa Državnog povjerenstva za priznavanje sorti u RH (trogodišnji prosjek 2004. - 2006.)
Standardni hibridi u državnim pokusima veg. grupe FAO 400 su Bc408 B i OS 444.

Poljodar hibridi plakat u PDF-u

Kontakt podaci

POLJODAR TIM d.o.o.
J. Jelačića 77, 43 500 Daruvar, Hrvatska
Tel.: +385 (0)43 331 304
Fax: +385 (0)43 331 977
Matični broj: 1135376
OIB: 09946482065
E-mail: info@poljodar-tim.hr
E-mail: poljodar@poljodar-tim.hr
E-mail: poljodar-tim@bj.htnet.hr

Poljodar proizvodi

Poljodar hibridi kukuruza

Poljodar timHibridi kukuruzaGranor FAO 450
Hrvatska RSS: RSS Hrvatska