Zlatko FAO 440

Zlatko FAO 440, hibrid kukuruza, kukuruz, prodaja, cijena, Hrvatska

Katalog kukuruza Zlatko FAO 440 u PDF formatu:
Kukuruz Zlatko katalog.pdf

 

NOVI SMJER U OPLEMENJIVANJU KUKURUZA

CILJEVI:

 • postići najbolji odnos prinosa i kvalitete zrna
 • široka adaptabilnost hibrida na agroekološke uvjete
 • najbolje iskorištenje bioenergije po jedinici površine
 • poboljšati konverziju hrane u tovu domaćih životinja
 • skraćenje vremena tova domaćih životinja
 • isključiti komponente animalnog podrijetla u ishrani domaćih životinja
 • osigurati visoko vrijednu namirnicu namijenjenu i za ljudsku ishranu
 • ne koristiti genetsku manipulaciju u oplemenjivanju kukuruza

Domaća selekcija kukuruza CT SJEME ima odgovor na ovaj izazov. Dugogodišnjim izborom i kombinacijom oplemenjivačkog materijala stvoren je hibrid kukuruza ZLATKO FAO 440 u tipu polutvrdunca kojim su ostvareni zadani ciljevi.

ZAŠTO SIJATI HIBRID KUKURUZA ZLATKO?

Polutvrdunac FAO 440 najraširenije vegetacijske grupe sigurno dozrijeva na cijelom području uzgoja kukuruza u Hrvatskoj.

Mogućnost visokih uroda zrna. Iz dosadašnjih pokusa i poljoprivredne prakse utvrđeno je da ZLATKO može ostvariti visoke urode zrna, tako da je rodniji od sebi sličnih hibrida za oko 1,3 t/ha zrna.

Odlična kvaliteta zrna:

 • 20-25% više bjelančevina
 • 10-15% više masti
 • 20-25% više karotina narančaste boje (što je posebno važno pri proizvodnji peradi i jaja), u odnosu na žuti zuban.

Radi ovih osobina stočari ostvaruju skrivenu dobit. Zbog njegove ješnosti skraćuje se vrijeme tova za 10-12% i konverzija hrane za 8-12%.

Prirodan i zdrav. Hibridi kukuruza selekcije CT SJEME dobiveni su bez genetskih modifikacija oplemenjivanjem unutar biljne vrste kukuruza (Zea mays L.).

Hibrid kukuruza ZLATKO priznala je i Europa. Zahvaljujući odličnim rezultatima u usporedbi sa standardnim hibridima kukuruza, ZLATKO je registriran u Europskoj uniji 2001. godine.

KAKO UZGAJATI HIBRID KUKURUZA ZLATKO?

Sijati na razmak uobičajen za FAO grupu 400, 70 x 21-22 cm. Visoka kvaliteta sjemena omogućava i ranije rokove sjetve. Gnojidba dušikom, fosforom i kalijem mora biti izbalansirana. ZLATKO podnosi povećan broj biljaka po jedinici površine, ali uz odgovarajuću gnojidbu i zalihe vode u tlu. Ako iz bilo kojih razloga ostane rjeđi donijet će dva klipa i tako kompenzirati manji broj biljaka.

NE PREPORUČA SE UZGOJ NA PJESKOVITIM I ŠLJUNĆANIM TLIMA. PRIDRŽAVATI SE UPUTA PROIZVOÐAČA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU OD KOROVA, PRIMJENJIVATI ODGOVARAJUĆE KOLIČINE PO JEDINICI POVRŠINE U ODNOSU NA TIP ZEMLJIŠTA.

ZLATKO je pogodan za berbu beračima u klipu bez osipanja zrna. Kada je sadržaj vode u zrnu ispod 30% komušina se lako otvara tako da je moguća i ručna berba. Posebno se preporuča siliranje vlažnog zrna.

ZAŠTO STOKA RADIJE KONZUMIRA ZLATKA NEGO DRUGE KUKURUZE?

Kukuruz ZlatkoJedan je od osnovnih razloga taj, što je kukuruz ZLATKO vrlo zdrav. Naime na kukuruzu se, još na polju, razvijaju plijesni koje proizvode vrlo nepoželjne tvari za životinje, mikotoksine, od kojih su najčešći:

 • AFLATOKSIN
 • ZEARALENON
 • OHRATOKSIN i drugi

Plijesni se počinju razvijati još na polju, naročito kad im klimatske prilike pogoduju, pa je kontaminacija redovita pojava. Neke plijesni razvijaju se tijekom neodgovarajućeg skladištenja i također proizvode mikotoksine koji u životinja izazivaju trovanja i štetne biološke učinke.

AFLATOKSIN
Aflatoksin je najotrovniji mikotoksin koji uzrokuje bolesti jetre dovodeći do ciroze i karcinoma. Najosjetljiviji su purići i pačići.

OHRATOKSIN
Na zrnu kukuruza ga proizvode plijesni iz roda Aspergillus i Penicillium. Ovaj mikotoksin je naročito otrovan i štetan kada hranimo svinje kukuruzom koji je s njim kontaminiran jer dovodi do značajnijeg oštećenja bubrega. U peradi koja se hrani kontaminiranim kukuruzom, Ohratoksin blokira imunološki sustav, pa životinje češće i lakše obolijevaju.

ZEARALENON
Njega na zrnu kukuruza proizvode Fuzarijske gljivice. Kod svinja, rasplodnih preživača i peradi izaziva reprodukcijske probleme svojim pseudoestrogenim učinkom. Kod ženki spomenutih životinja uzrokuje neplodnost, pobačaje i degenerativne promjene ovarija. Već 0,1 mg. Zearalenona na kilogram hrane može izazvati cističnu degeneraciju ovarija kod nazimica. Kod bikova i nerasta smanjuje se sposobnost oplodnje. Ovaj mikotoksin se može naći u mlijeku i nakon što prođe 5 dana od kako su muzne krave prestale uzimati pokvarenu hranu, kontaminiranu Zearalenonom.

NAŠIM JE ISTRAŽIVANJIMA DOKAZANO DA JE ZLATKO PUNO OTPORNIJI NA PLIJESNI OD ZUBANA, TO ZNAČI DA NA NJEMU NEMA MIKOTOKSINA!

Životinje imaju višestruko razvijenija osjetila okusa i njuha od ljudi, te na taj način one jasno razlikuju kontaminirano od nekontaminiranog zrna. To smo dokazali hraneći divlje svinje kojima smo davali miješane klipove raznih hibrida i one su izabrale ZLATKA, kao i kokoši koje su najprije pokljucale zrna ZLATKA, a zatim ostala zrna. Koze hranjene ZLATKOM po zamjeni kukuruza prestale su konzumirati kukuruz nekoliko dana.

Zbog ovih osobina i drugih već istaknutih gospodarskih svojstava kukuruz ZLATKO je zaista prijatelj vašeg gospodarstva jer ZLATKO svima čini dobro!

Poljodar hibridi plakat u PDF-u

Kontakt podaci

POLJODAR TIM d.o.o.
J. Jelačića 77, 43 500 Daruvar, Hrvatska
Tel.: +385 (0)43 331 304
Fax: +385 (0)43 331 977
Matični broj: 1135376
OIB: 09946482065
E-mail: info@poljodar-tim.hr
E-mail: poljodar@poljodar-tim.hr
E-mail: poljodar-tim@bj.htnet.hr

Poljodar proizvodi

Poljodar hibridi kukuruza

Poljodar timHibridi kukuruzaZlatko FAO 440
Hrvatska RSS: RSS Hrvatska