Poljodar timVijestiOdluka - sredstva iz mjere 4 programa ruralnog razvoja

25.09.
2015.

Odluka - sredstva iz mjere 4 programa ruralnog razvoja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je nove Odluke o dodjeli sredstava za provedbu podmjere 4.1. "Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva", operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“ korisnicima čiji su projekti zadovoljili kriterije propisane zakonskim okvirom.   Naša tvrtka tako će, u svrhu zbrinjavanja, rukovanja i korištenja stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš  izvršiti ulaganje u poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva  za vlastite potrebe od minimalno 70% (Mini utovarivač; Univerzalna potisna prikolica)  s potporom i sredstvima Europske unije. http://www.apprrr.hr/cetiri-nove-odluke-o-dodjeli-sredstava-za-mjeru-4-iz-programa-ruralnog-razvoja-1609.aspx

Kontakt podaci

POLJODAR TIM d.o.o.
J. Jelačića 77, 43 500 Daruvar, Hrvatska
Tel.: +385 (0)43 331 304
Fax: +385 (0)43 331 977
Matični broj: 1135376
OIB: 09946482065
E-mail: info@poljodar-tim.hr
E-mail: poljodar@poljodar-tim.hr
E-mail: poljodar-tim@bj.htnet.hr

Poljodar proizvodi

Poljodar hibridi kukuruza

Poljodar timVijestiOdluka - sredstva iz mjere 4 programa ruralnog razvoja
Hrvatska RSS: RSS Hrvatska