CTS 3911 FAO 390

Dominator FAO 390, hibrid kukuruza, kukuruz, prodaja, cijena, Hrvatska

Karakteristike hibrida CTS 3911:

  • Vegetacijska grupa dozrijevanja FAO 390.
  • Klip vrlo velik, pokriven rahlom komušinom koja se brzo suši u zriobi.
  • Kvalitetno zrno u tipu žutog zubana, oklasak crvene boje.
  • Odlično otpušta vlagu u zriobi.
  • Stabljika je vrlo visoka s bujnim listovima dugo zelenim u jesen.

Agrotehnički zahtjevi za uspješan uzgoj:

  • CTS 3911 je hibrid kukuruza izuzetno čvrste stabljike u zriobi, tako da je moguće dobiti vrhunske prinose u povećanom sklopu, uz odgovarajuću gnojidbu.
  • Za proizvodnju zrna treba ostvariti u berbi slijedeći sklop: 71.000 biljaka po hektaru na laganim tlima i sušnim uvjetima, do 80.000 biljaka na hektar na tlima dobrog kapaciteta za vodu.

Posebno preporučamo hibrid CTS 3911 za proizvodnju silaže:

  • Iskoristite prednosti ranog siliranja u najpovoljnijim vremenskim uvjetima koncem mjeseca kolovoza i početkom rujna.
  • Tako dobivate zdravu silažnu masu bez primjesa tla koja uredno fermentira u najboljim uvjetima temperature i vlage.
  • Za proizvodnju silaže potrebno je povećati sklop ovisno o uvjetima za 10-15%.

Hibridi kukuruza selekcije CT SJEME dobiveni su bez genetskih modifikacija oplemenjivanjem unutar biljne vrste kukuruza (Zea mays L.).

 

HIBRIDI U POKUSIMA Sklop biljaka/ha Prinos zrna s 14% vode, q/ha Sadržaj vode u zrnu kod berbe, % Index prinosa
CTS 3911 79.000 155,13 31,55 115,54
STANDARD* 79.000 134,56 30,70 100,00
CTS 3911 71.000 153,83 34,25 102,6
STANDARD* 71.000 149,92 32,75 100,0

Višegodišnji rezultati proizvodnih pokusa
*Standard su najrašireniji hibridi kukuruza na tržištu Hrvatske, vegetacijske grupe FAO 300.

Poljodar hibridi plakat u PDF-u

Kontakt podaci

POLJODAR TIM d.o.o.
J. Jelačića 77, 43 500 Daruvar, Hrvatska
Tel.: +385 (0)43 331 304
Fax: +385 (0)43 331 977
Matični broj: 1135376
OIB: 09946482065
E-mail: info@poljodar-tim.hr
E-mail: poljodar@poljodar-tim.hr
E-mail: poljodar-tim@bj.htnet.hr

Poljodar proizvodi

Poljodar hibridi kukuruza

Poljodar timHibridi kukuruzaCTS 3911 FAO 390
Hrvatska RSS: RSS Hrvatska