Uzgoj divljači

Uzgoj divljači, jeleni lopatari, uzgoj jelena lopatara

Na manje produktivnim proizvodnim površinama organiziran je uzgoj divljači, odnosno jelena lopatara, koji se dohranjuju žitaricama proizvedenim na vlastitom imanju i doprinose boljem iskorištenju proizvodnog prostora.

Genetski produktivne jedinke možemo isporučiti za potrebe daljnjeg uzgoja jer posjedujemo objekte za manipulaciju sa živim grlima.

Jelen lopatar, uzgoj jelena lopatara, uzgoj divljači
Jelen lopatar, uzgoj jelena lopatara, uzgoj divljači
Jelen lopatar, uzgoj jelena lopatara, uzgoj divljači
Jelen lopatar, uzgoj jelena lopatara, uzgoj divljači
Jelen lopatar, uzgoj jelena lopatara, uzgoj divljači
Jelen lopatar, uzgoj jelena lopatara, uzgoj divljači

Kontakt podaci

POLJODAR TIM d.o.o.
J. Jelačića 77, 43 500 Daruvar, Hrvatska
Tel.: +385 (0)43 331 304
Fax: +385 (0)43 331 977
Matični broj: 1135376
OIB: 09946482065
E-mail: info@poljodar-tim.hr
E-mail: poljodar@poljodar-tim.hr
E-mail: poljodar-tim@bj.htnet.hr

Poljodar proizvodi

Poljodar hibridi kukuruza

Poljodar timPoljodar programUzgoj divljači
Hrvatska RSS: RSS Hrvatska