Prerada kukuruza

Prerada kukuruza, Poljodar mlin, kukuruzna krupica, palenta, kukuruzno brašno, kukuruzna prekrupa

Preradom kukuruza u mlinu Poljodar tima dobiva se kukuruzna krupica-palenta, kukuruzno brašno i kukuruzna prekrupa.

Kukuruzna krupica i kukuruzno brašno namijenjeni ljudskoj ishrani dobivaju se od, već naširoko poznate, visokovrijedne sorte kukuruza Zlatko. Proizvodnja, sušenje, skladištenje i kondicioniranje sortno čistog kukuruza za preradu vrši se po vrlo strogim tehnološkim standardima kako bi svojstva svakog zrna koje ide u preradu bila sačuvana.

Kukuruz ubran s polja isti dan se suši i svodi na vlagu čuvanja te hladi u silosima do temperature od 10 °C čime se onemogućuju svi mikrobiološki procesi i razvoj insekata što u konačnici osigurava iznimnu i zdravu sirovinu za daljnju preradu.

Kvaliteta kukuruzne krupice-palente i kukuruznog brašna osigurana je cijelu godinu na istoj razini. Kvaliteta isporuke jednaka je prvi i zadnji dan u godini.

Treća komponenta kod prerade kukuruza je kukuruzna prekrupa, bogata visokovrijedna namirnica koja sadrži između 9 i 10% masti. Ima značajnu hranidbenu i energetsku vrijednost, a koristi se za ishranu vlastitih grla u tovu.

Poljodar silosi, skladištenje
Poljodar silosi, skladištenje
Poljodar silosi, skladištenje
Poljodar mlin
Poljodar mlin
Poljodar mlin
Poljodar mlin

Kontakt podaci

POLJODAR TIM d.o.o.
J. Jelačića 77, 43 500 Daruvar, Hrvatska
Tel.: +385 (0)43 331 304
Fax: +385 (0)43 331 977
Matični broj: 1135376
OIB: 09946482065
E-mail: info@poljodar-tim.hr
E-mail: poljodar@poljodar-tim.hr
E-mail: poljodar-tim@bj.htnet.hr

Poljodar proizvodi

Poljodar hibridi kukuruza

Poljodar timPoljodar programPrerada kukuruza
Hrvatska RSS: RSS Hrvatska