CTS 4292 FAO 430

Favor FAO 430, hibrid kukuruza, kukuruz, prodaja, cijena, Hrvatska

Opis hibrida:

  • CTS 4292je hibrid kukuruza dužine vegetacije FAO 430.
  • CTS 4292 ostvaruje vrhunske prinose zrna u svojoj grupi dozrijevanja.
  • CTS 4292 odlično otpušta vlagu u zriobi.
  • Zrno je vrlo kvalitetno, u tipu žutog zubana, oklasak crvene boje.
  • CTS 4292 sijati na uobičajeni razmak za njegovu grupu dozrijevanja, 70 x 20-22 cm, ovisno o agroekološkim uvjetima uzgoja i primjenjenoj agrotehnici.
  • Za vrhunske prinose zrna potrebno je ostvariti od 60 000 do 70 000 biljaka po hektaru u vrijeme berbe.
  • CTS 4292 je hibrid kukuruza s vrlo dobrom tolerancijom na stres izazvan sušom.

 

HIBRIDI Prinos zrna s 14% vode, relativno % Vlaga u zrnu kod berbe, %
STANDARD 1* 100,00 20,47
CTS 4292
(u odnosu na standard 1)
118,40 17,73
STANDARD 2* 100,00 20,53
CTS 4292
(u odnosu na standard 2)
108,50 17,73
PROSJEK STANDARDA 1 i 2 100,00 20,50
CTS 4292
(u odnosu na standarde)
113,26 17,73

Rezultati pokusa Državnog povjerenstva za priznavanje sorti u RH (prosjek 2007. - 2009. na 14 lokacija)
*Standardni hibridi u državnim pokusima vegetacijske grupe FAO 400 su Bc 408 B i OS 444.

Poljodar hibridi plakat u PDF-u

Kontakt podaci

POLJODAR TIM d.o.o.
J. Jelačića 77, 43 500 Daruvar, Hrvatska
Tel.: +385 (0)43 331 304
Fax: +385 (0)43 331 977
Matični broj: 1135376
OIB: 09946482065
E-mail: info@poljodar-tim.hr
E-mail: poljodar@poljodar-tim.hr
E-mail: poljodar-tim@bj.htnet.hr

Poljodar proizvodi

Poljodar hibridi kukuruza

Poljodar timHibridi kukuruzaCTS 4292 FAO 430
Hrvatska RSS: RSS Hrvatska